Mooi ontsnapt !

coverture de Mooi ontsnapt !

  1. Eindelijk is onze klassieker Echappez belle ! ook in het Nederlands verkrijgbaar. U vindt in Mooi ontsnapt ! tips en trucjes voor uw veiligheid voor een hele reeks verschillende situaties, zoals discriminatie, partnergeweld of verkrachting. Echt gebeurde verhalen bewijzen dat iedereen iets kan doen voor geweldpreventie. Een adreslijst verwijst door naar de Nederlandstalige hulpdiensten.

De nieuwe brochure kunt u op de website van de FOD Binnenlandse Zaken gratis bestellen. U kunt Mooi ontsnapt ! ook downloaden.

Finalement, notre classique Echappez belle ! est aussi disponible en néerlandais. Vous trouverez dans Mooi ontsnapt ! des trucs et astuces de sécurité pour des situations aussi diverses que la discrimination, la violence entre partenaires ou le viol. Des témoignages démontrent que la prévention des violences est à la portée de toutes. Et une liste d’adresses réfère vers les services d’aide néerlandophones.

La nouvelle brochure peut être commandée gratuitement sur le site du SPF Intérieur. Vous pouvez également télécharger Mooi ontsnapt.

Vertaald en gedrukt met de hulp van de Federale Overheidsdienst Binnelandse Zaken.

Traduit et imprimé avec le soutien du Service Public Fédéral Intérieur.

titre documents joints


Avec le soutien de la COCOF - © 2009 Garance ASBL
© 2009 Garance ASBL - www.garance.be - info@garance.be